กองทุนพี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ขอเชิญชวนพี่ๆศิษย์เก่า วิศวลาดกระบัง 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมและทุนการศึกษาให้กับน้องๆ "นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สจล. " 
กองทุนพี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

กรณีต้องการใบเสร็จต้องกรอกข้อมูล เลขที่บัตรประชาชน / ที่อยู่ / จังหวัด / รหัสไปรษณีย์ เพื่อการออกเอกสารให้ครบถ้วน
การจัดส่งใบเสร็จฉบับจริง
จะดำเนินการส่งไปรษณีย์ ให้ท่าน ภายใน 30 วัน หลังจากการบริจาค
โดยจะมีการสแกนใบเสร็จ ส่ง อีเมล์ และ ไลน์ ของท่าน ก่อนเบื้องต้น
เรื่องน่ารู้ก่อนการบริจาคเงินเพื่อการศึกษา : ตารางการลดหย่อนภาษี

ช่องทางบริจาคเงินสมทบ
โอนเงินผ่านทางบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 625-1-06866-0
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ติดต่อสอบถาม สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณนิ่ม
โทร.094-568-6622
E-MAIL: kmitl-eng-alumni@kmitl.ac.th

Registration Solutions For Organizers & Exhibitors

@eventpassservices     +66 (0)97-162-4255